Environment

Tiltakozás a Pátkai víztározó élővilága mellett és a megkerülőcsatorna ellen

Petition is directed to
Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár
531 supporters

Collection finished

531 supporters

Collection finished

  1. Launched January 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár úrhoz, hogy támogassa a Pátkai víztározó természetközeli élőhely rehabilitációját, és tiltsa meg a tervezett elkerülő csatorna megépítését.

Reason

A Pátkai tározó Európa egyik legrégebbi mesterséges tava. A régi római-kori víztározó helyén tálható mai víztározó méretében és funkciójában eltér a korábbi természetes állapotoktól. 

Az első tározót a IV. században Galerius császár korában zajló vízrendezési munkálatok keretében építették. A rómaiak által épített gát a mai napig látható. A tározó jelenlegi területe 312 hektár, legnagyobb vízmélysége: 6,8 méter. A tározó nem csak a helyiek büszkesége, országos hírű horgászvíz, vizitúra helyszín, ami ráadásul megyei hungarikum, de a Velencei-tó legnagyobb vízszabályozó műtárgya a Zámolyi tározóval együtt. A Velencei-tó kritikus vízszintjének emelésére elrendelt vízpótlás a normál esetben nem jelent problémát az erősen változó mélységű vízfelületen. Azonban a Pátkai víztározó tervezett beavatokzása a gát átvágása és a szivárgó árok vízelvezetőként való használata olyan szintű vízszintcsökkentésével jár, mely veszélyezteti azok élővilágát.  

A 0170/1 hrsz.-ú víztározó és a szivárgó árok mellett található a 0171 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú vízmű terület. Szintén a szivárgó árok mellett található az Önkormányzati tulajdonú de a 0170/1 hrszú ingatlanon található második vízműkút. Fenti területen kijelölésre került a vízműkutak hidrológiai belső és külső védőterülete.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. § c) pontjában foglaltak alapján a védősáv felszínén szennyezett vizet (így például szennyvizet), nyílt árokban vezetni tilos. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a nyílt ároknak a védősáv feletti és ehhez csatlakozó, a talajviszonyoktól függően legalább 2-2 méteres szakaszát vízzáróan kell burkolni. 

A tervezett beavatkozások elvégzését vizsgáló korábbi vízpótlási javaslat szerint a Zámolyi tározó vízminősége erősen kifogásolható, mivel ide érkezik a Zámolyi tisztított szennyvíz, és ide akarják átkormányozni a Csákvári tisztított szennyvizet is. Mindezek mellett a tanulmány magas fémszennyezésről és baktérium szennyezésről is ír a tározó esetében egy korábban elvégzett mérésre alapozva. Az újonnan kialakítandó vízelvezető árokba kerülő víz a Zámolyi tározóból kerül közvetlenül bevezetésre, ahol a MOHOSZ halnevelést folytat, továbbá a Pro Vértes Zrt. legeltetéses állattartást folytat több száz szürkemarha és bivaly legeltetésével.

Megítélésünk alapján a fenti szennyezéseket tartalmazó víz átvezetése a víztározó szivárgó árkába a vízbázis biztonságát veszélyezteti. Erősíti továbbá a területen a jelenleg is meglévő belvíz veszélyt. A víztározó megkerülése ugyanakkor veszélyezteti az ökológiai folyosó élővilágát. 

Fentiek miatt szeretnénk jelezni, hogy a szivárgó árok eredeti rendeltetésétől eltérő használatát nem támogathatjuk, annak kialakítását a meglévő információk alapján veszélyesnek látjuk, így fenti munkálat elvégézésének megtiltását kérjük.

Emellett javasolnánk, hogy összhangban a 2018. évi CXXXIX. törvényel, hogy a Pátkai víztározó medrének kotrását támogassa a vízügyi helyettes államtitkáráság. A kotrás során a víztározó medrének állapotát javasolnánk visszaállítani a eredeti tómeder méretére ~145 Ha, mely így egy lényegesen kisebb, de állandóbb vízfelületet képezne, amely ezáltal csökkentené a párolgási veszteségeket, és javítaná a vízminőséget, amelyek együttesen jobban szolgálnák a Velencei-tó érdekeit is. Fenti általunk javasolt beavatkozás biztosítaná az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradását, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működését is.

Thank you for your support, Nagy Dániel from Pátka
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

Pátkai víztározó mindenkinek csak adott.Pátkai vagyok és az életem része!! Nem egy kabát amit felvesztek, ha hideg van.Kihasználják évtizedek óta, ha nem gondozzák, akkor TISZTELJÉK!!!!

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now