Region: Croatia
Minority protection

Uskladite Osobne invalidnine/ povečajte osnovicu

Petitioner not public
Petition is directed to
Invalidi(OSI)
9 Supporters 9 in Croatia
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched 2017
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Visina osnovice za utvrđivanje socijalnih davanja 500kuna hrvatska Vlada nije mijenjala od 2008. Sad je 2017 i OSI žive ispod svakog minimuma.1250 kn za 100% invaliditet Može nam pomoći jedino da životarimo. Ne tražimo sažaljenje , samo tražimo da prema OSI odnos bude kakav i da ne budemo skupina koja je na marginama i Svojim potpisom zahtjevamo od Vlade da hitno uskladi socijalnu osnovicu od 500 kn s vremenom u kojem živimo, kao i da stvarno može služit svrhi kojoj je namijenjena.

Reason

Povećajte Osobne invalidnine! Pravo na osobnu invalidninu Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1250 kuna mjesečno (250 posto osnovice)

Pravo na osobnu invalidninu se priznaje osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu se ne priznaje: osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Iznos osobne invalidnine

Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1250 kuna mjesečno (250 posto osnovice).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa 250 posto osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti. U prihod se ne uračunava zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Ostvarivanje prava

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Adresar ustanova.

Mirovanje prava

Pravo miruje korisniku osobne invalidnine koji se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca. Centar za socijalnu skrb rješenjem o mirovanju prava na osobnu invalidninu obustavlja isplatu osobne invalidnine dok mirovanje prava na osobnu invalidninu traje, te donosi rješenje o prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu i nastavku isplate osobne invalidnine s danom prestanka okolnosti zbog kojih je pravo mirovalo.

Thank you for your support

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international