Zakon o lojalnosti Republici Hrvatskoj u svim javnim, političkim i svim poslovima naobrazbe

Reason

Prijedlog Ustavnog članka glede provođenja Lustracije: NITKO tko se priključio ustanku protiv Hrvatske ili pobuni protiv Hrvatske ili pružio pomoć ili podršku neprijateljima Hrvatske državnosti , nitko tko je svojim ponašanjem i /ili aktivizmom radio protiv Hrvatske vrijeđajuči ime, grb, zastavu, jezik, običaje, obilježja i povijest Hrvatske i hrvatskog naroda, aktivista, vojnika i vojara koji su se borili za hrvatsku samostalnost kroz burnu hrvatsku povijest, nitko tko je služio ili držao koju službu političku, građansku ili vojnu u komunističkom totalitarnom sustavu bivše SFRJ, nitko tko se okoristio ili ogriješio o hrvatski narod te mu svojim djelovanjem nanio političku, materijalnu i financijsku štetu, nemože niti neće biti kandidatom niti dužnosnikom ili djelatnikom u javnim poslovima,poslovima naobrazbe, informiranja, poslovima upravljanja ili nositelj bilo koje javne službe ili dužnosti, bilo političke, građanske ili vojne, niti može biti kandidatom, dužnosnikom ili djelatnikom na bilo kojoj razini vlasti ili na razini trodiobe vlasti, bilo zakonodavnoj, sudbenoj ili izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj!

Thank you for your support, hrvatska Gra?anka from 000 Vraždin
Question to the initiator

News

  • Liebe Unterstützende,
    der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

    Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
    Ihr openPetition-Team

pro

Not yet a PRO argument.

contra

U Prijedlogu se pretjeruje, a spominje se i verbalni delikt. Bilo bi bolje ograničiti na provjeru državnih / lokalnih / javnih službenika, uključujući i školstvo - na temelju (tajnih) arhiva - da li su surađivali sa komunističkim režimom ili tajnim službama ili organizacijama koje su sudjelovale u agresiji na Hrvatsku.