openPetition je europska . Ako želite prevesti platformu s njemačkog na Deutsch pomozi nam kontaktirajte nas.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Prijedlog Ustavnog članka glede provođenja Lustracije Prijedlog Ustavnog članka glede provođenja Lustracije
  • Von: hrvatska Gra?anka mehr
  • Za: Vlada Republike Hrvatske
  • Regija: Republika Hrvatska
    Kategorija: Građanska prava mehr
  • Status: Peticija je spremna za uručivanje.
  • Sammlung beendet
  • 328 Unterstützende
    Sammlung abgeschlossen

Prijedlog Ustavnog članka glede provođenja Lustracije

-

Zakon o lojalnosti Republici Hrvatskoj u svim javnim, političkim i svim poslovima naobrazbe

Obrazloženje:

Prijedlog Ustavnog članka glede provođenja Lustracije: NITKO tko se priključio ustanku protiv Hrvatske ili pobuni protiv Hrvatske ili pružio pomoć ili podršku neprijateljima Hrvatske državnosti , nitko tko je svojim ponašanjem i /ili aktivizmom radio protiv Hrvatske vrijeđajuči ime, grb, zastavu, jezik, običaje, obilježja i povijest Hrvatske i hrvatskog naroda, aktivista, vojnika i vojara koji su se borili za hrvatsku samostalnost kroz burnu hrvatsku povijest, nitko tko je služio ili držao koju službu političku, građansku ili vojnu u komunističkom totalitarnom sustavu bivše SFRJ, nitko tko se okoristio ili ogriješio o hrvatski narod te mu svojim djelovanjem nanio političku, materijalnu i financijsku štetu, nemože niti neće biti kandidatom niti dužnosnikom ili djelatnikom u javnim poslovima,poslovima naobrazbe, informiranja, poslovima upravljanja ili nositelj bilo koje javne službe ili dužnosti, bilo političke, građanske ili vojne, niti može biti kandidatom, dužnosnikom ili djelatnikom na bilo kojoj razini vlasti ili na razini trodiobe vlasti, bilo zakonodavnoj, sudbenoj ili izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj!

U ime svih potpisnika.

000 Vraždin, 04.11.2016 (aktiv bis 03.02.2017)


Debata o peticiji

Još nema PRO argumenata.
>>> Unesite prvi PRO argument.

PROTIV: U Prijedlogu se pretjeruje, a spominje se i verbalni delikt. Bilo bi bolje ograničiti na provjeru državnih / lokalnih / javnih službenika, uključujući i školstvo - na temelju (tajnih) arhiva - da li su surađivali sa komunističkim režimom ili tajnim službama ...Tok peticije

Woher kamen Unterstützer

 Facebook    disqus.com    E-mail