Ομάδα Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κηφισιάς για την εξαίρεσή της από τον Καταστρεπτικό ΝΟΚ

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now