Über openPetition

Wystartuj petycję i znajdź zwolenników

openPetition obsługiwane petycję zamiar stworzyć swoją petycję do podpisów zebrać i złożyć wniosek do właściwego odbiorcy. Ponadto openPetition zwraca niezależnie od formalnych uwag procesowych petycja z parlamentarzystami. Czy jest to zachowanie klubu młodzieżowego, likwidacja elektrowni jądrowych, zmiany w przepisach lub budowy turbin wiatrowych: Każdego dnia rozpoczęcia użytkowników i prośby użytkowników na naszej platformie i wprowadzają zmiany do przodu: lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i po trochu w Europa. Więcej niż 10 milionów ludzi korzysta openPetition i być częścią demokracji cyfrowej.

Zespół openPetition

Portret Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff - studiował informatykę w Berlinie i pracował jako programista i menedżer IT m.in. w Infoseek, eBay i idealo. Podczas przerwy w 2009 roku założył platformę openPetition. Od 2012 roku jest dyrektorem zarządzającym i współwłaścicielem, a od 2020 roku jedynym wspólnikiem openPetition non-profit GmbH.
Portret Jessica Seip
Jessica Seip - Kieruje działem redakcyjnym i jest ekspertem w zakresie strategii kampanii. Jako kulturoznawca, zanim została zatrudniona w openPetition, przez kilka lat była aktywna w branży radiowej. Oprócz naszych użytkowników opiekuje się również organizacjami pozarządowymi i opowiada się za równymi prawami na wszystkich poziomach.
Portret Conner Defosse
Conner Defosse - początkowo był wolontariuszem federalnym w openPetition, a obecnie pracuje w redakcji. Interesują go środki, dzięki którym obywatele mogą dać się usłyszeć i zwiększyć aktywność. Dlatego sprawia, że możliwości uczestnictwa są tak proste, atrakcyjne i efektywne, jak to tylko możliwe.
Portret Anna Frey
Anna Frey - jest edytor specjalizującej się w public relations. Obsługuje użytkowników i użytkownikom w uzyskaniu przez public relations oraz społecznej kampanii medialnych uwagę na ich problemy.
Portret Cai Schultz
Cai Schultz - studiował politologię w Würzburg, Poczdamu i Lizbonie i pracuje jako redaktor w openPetition. Chce wykorzystać potencjał zysku digitalizacji w rozumieniu demokracji.
Portret Tra My Lisa Nguyen
Tra My Lisa Nguyen - amerykańskie studia i kulturoznawstwo studiował i był po części ukończenia redaktorów openPetition. Jest zaangażowany w od dzieciństwa do wymiany kulturalnej i stwierdza Demokracja musi być przede wszystkim zawarte - zaprojektowany przez wszystkich, dla wszystkich.
Portret Dóra Simon
Dóra Simon - jest redaktor openPetition. Jako politolog, chce działać na rzecz obywateli oraz przyczyniać się do wzmocnienia bezpośrednie elementy demokratyczne i promować zaangażowanie obywatelskie.
Portret Jacqueline Neuwerth
Jacqueline Neuwerth - studiował kulturo-język-media oraz pracował w public relations dla instytucji kultury w kraju i za granicą. Jako redaktorka w openPetition chce motywować ludzi do aktywnego udziału w wydarzeniach politycznych i tym samym kształtować wspólną przyszłość Europy.
Portret Hangzhi Yu
Hangzhi Yu – od września 2021 r. jest federalnym pracownikiem wolontariatu w wysokości openPetition Od kilku lat angażuje się w uczestnictwo niskoprogowe (młodzieżowe) i jest szczególnie entuzjastycznie nastawiony do ogromnej różnorodności opinii i tematów, z którymi spotyka się openPetition
Portret Leon Meyer
Leon Meyer – studiuje „ Political and Social Studies ” w Würzburgu i od maja 2022 r. wspiera redakcję openPetition jako stażysta. Demokracja to problem serca Leons . Musi być sprawiedliwa i dla wszystkich. W openPetition szczególnie interesuje go kontakt z wieloma różnymi opiniami i światopoglądami.
Portret Jonas Hantelmann
Jonas Hantelmann - jest programistą w openPetition. Wcześniej trenował jako specjalista ds. rozwoju aplikacji i nauczał ICT w szkole w Ghanie.
Portret Steven von Roden
Steven von Roden - po studiach Business Information Systems w Dreźnie programista przeprowadził się do Berlina. Tutaj woli pracować z oprogramowaniem open source i jest pod wrażeniem (muzycznej) różnorodności miasta.
Portret Hannah Schwarz
Hannah Schwarz - przeszkolony jako specjalista IT do tworzenia aplikacji i od sierpnia 2020 roku pracuje jako web developer w openPetition. Jest wolontariuszką w bezpartyjnym stowarzyszeniu proeuropejskim i pragnie, aby Europa była łatwiejsza do zrozumienia. Hannah jest obecnie na urlopie rodzicielskim.
Portret Jochen Taeschner
Jochen Taeschner - studiował informatykę na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jest przekonany, że partycypacja społeczna nie może zawieść z powodu przeszkód cyfrowych. Dlatego współpracuje z openPetition, aby trwale je poprawić.
Portret Karina Taubert
Karina Taubert - uczyło się języka angielskiego i informatyki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jesteś podekscytowany na intuicyjną obsługę i kod uporządkowane w oprogramowaniu, które naprawdę pomóc doprowadzić ludzi. Od listopada 2020 roku jest częścią web developer z zespołem openPetition.
Ralf Engelmann - jest honorowym administratorem systemu openPetition. Jest szczególnie zaangażowany w ochronę prywatności i danych. W pełnym wymiarze czasu pracuje w internetowym Preisvergleichsportal.

Wielkie dzięki dla naszych byłych Kolegów z openPetition.

Misja openPetition i sposób, w jaki chcemy osiągnąć nasze cele

Spraw żeby polityka była prostsza - Doradzamy i wspieramy składających petycję, aby wszyscy openPetitionen mogli osiągnąć maksymalny efekt - innymi słowy: aby odpowiedni odpowiedzialny parlament dotarł i został tam rozpatrzony.

Uczyń politykę bardziej widoczną - Dbamy o to, aby politycy wiedzieli, co porusza obywateli w ich okręgu wyborczym. W tym celu stworzyliśmy Wahlkreisradar..

Uczyń politykę bardziej zrozumiałą - Kiedy petycja trafi do openPetition - kworum , prosimy odpowiedni parlament, tj. wszystkich wybranych przedstawicieli regionu, dla opinii.

Wzmocnienie prawa do petycji - Prowadzimy kampanię polityczną na rzecz skuteczniejszej petycji. W tym celu rozmawiamy z politykami i administracją w komisjach petycji w Niemczech na szczeblu federalnym i stanowym oraz w Europie.

Przynieś petycje do parlamentów w całej Europie - Chcemy otworzyć możliwości prawa do składania petycji przez Internet również w innych krajach europejskich i pomóc obywatelom w rozwiązywaniu problemów przed ich przedstawicielami politycznymi poprzez uczestnictwo online.

Modernizacja demokracji parlamentarnej - Chcemy aktualnego internetowego prawa inicjatywy i apelujemy o prawo do bycia wysłuchanym i konsultowanym w sprawie nowych, pilnych obaw obywateli w parlamentach i wyspecjalizowanych komisjach.

Aby osiągnąć te cele, openPetition angażuje się w różne sieci, sojusze i inicjatywy ,

Zasady i wartości

Neutralność i wartości demokratyczne - openPetition jest politycznie neutralny: nie zamierzamy wpływać na opinie polityczne ani wspierać partii politycznych. Wszelkie Petitionsanfragen, a także rekomendacje dla partnerskich organizacji pozarządowych nie odzwierciedlają naszego punktu widzenia, ale pokazują barwną mieszankę opinii - bez względu na to, skąd pochodzisz i w co wierzysz. Ponieważ chcemy zachęcać do konstruktywnych debat politycznych, zwracamy uwagę na nasze Warunki korzystania . Rasizm, mizantropia i dyskryminacja nie mają dla nas miejsca. Zapraszamy wszystkich do interwencji w uczciwych okolicznościach. Różnorodność opinii postrzegamy jako wzbogacenie wspólnych, demokratycznych dyskursów.

Polityka prywatności - Demokracja cyfrowa może działać tylko wtedy, gdy dane osobowe są zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem państwa i samoobsługowymi interesami gospodarczymi. Jeśli algorytmy wpływają na kształtowanie opinii politycznych, należy je uczynić przejrzystymi i łatwymi do zrozumienia. Obywatele muszą cały czas zachować kontrolę nad swoimi danymi i algorytmami przetwarzania danych. Podczas gromadzenia danych należy wziąć pod uwagę prawo do zapomnienia. Jako pozarządowa organizacja obywatelska chcemy wspierać ideę demokracji cyfrowej i chronić wasz ślad polityczny na naszej platformie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Charta der Vielfalt Różnorodność - W openPetition zarządzanie różnorodnością wykracza poza politykę czystej równości i przeciwdziałania dyskryminacji: Różnorodność dla nas oznacza to także patrzenie na ludzi z dziwnymi życiorysami. Najważniejsze dla nas jest to, czy przyszli pracownicy podzielają nasze wartości i naszą misję demokracji. Jest to warunek wstępny, aby każdy mógł zaangażować się na naszej platformie, niezależnie od płci, poziomu wykształcenia, wieku, narodowości i ich opinii politycznej, w ramach naszego porządku demokratycznego.

Jesteśmy dobroczynni (non-profit)

openPetition jest wynikiem dobrowolnej inicjatywy Jörg Mitzlaffa i online od kwietnia 2010 roku. W lipcu 2012 roku firma zysk openPetition przez akcjonariuszy Jörg Mitzlaffa i campact eV powstało. Od 2020 roku jest założycielem Jörg Mitzlaffa jedynym akcjonariuszem openPetition gGmbH. Do roku 2021 planujemy przekształcić gGmbH zysku własności odpowiedzialność . Przez urząd skarbowy dla korporacji Berlin I openPetition gGmbH służy uznawane za promowanie edukacji, promowanie demokratycznego rządu i promowanie zaangażowania obywatelskiego, zgodnie z najnowszymi dostępnymi decyzji o wyłączeniu z 24.01.2019 za charytatywne.

Jesteśmy niezależni

  • openPetition jest politycznie neutralna. Tematy poruszane na platformie obejmują całe demokratyczne spektrum polityczne. OpenPetition nie przyjmuje żądań i oświadczeń petycji jako własnych - dotyczy to również zaleceń petycji.
  • W zakresie dopuszczalnych treści na naszej platformie zobowiązaiśmy się do naszych warunków korzystania . Warunki użytkowania oparte są na podstawowych demokratycznych prawach i wartościach naszego społeczeństwa i są stale rozwijane w dialogu z naszymi użytkownikami.
  • Merytoryczną niezależność openPetition jest zagwarantowana w Statucie
  • Niezależność finansowa jest dla nas ważna. Dlatego fundusze państwowe czy darowizny partii nie wchodzą w grę. Dziękujemy Campactowi. eV za wsparcie finansowe we wczesnych latach openPetition. Wybrane organizacje pozarządowe mogą ogłaszać swoje zastrzeżenia dotyczące petycji na platformie openPetition za pomocą modelu reklamowego. Model reklamy wygaśnie najpóźniej w 2024 roku.
  • Ponad 100 000 zaangażowanych obywateli wspiera pracę OpenPetition jednorazowo darowizna lub zwykły Dotacja.

obecne petycje

pokaż wszystkie petycje

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz