Neutralny. Przezroczysty. skuteczny.

Über openPetition

Od 2010 roku openPetition pomaga ludziom wprowadzać zmiany. Jako platforma petycji z ponad 13 milionami użytkowników, naszym zadaniem jest poszerzanie możliwości uczestnictwa cyfrowego i uczynienie naszej demokracji bardziej dostępną dla wszystkich.

Nasze cele są uznawane za non-profit. Aby zabezpieczyć je na przyszłość, od 2022 r. openPetition została zorganizowana w jako steward-ownership .

Finansujemy się wyłącznie z niewielkich darowizn od naszych użytkowników. Zdecydowanie odrzucamy wszelkie wpływy firm lub organizacji politycznych.

Misja i cele

Ułatw sobie uczestnictwo

openPetition pomaga ludziom zwracać uwagę na pilne problemy i angażować się w politykę. Doradzamy osobom rozpoczynającym petycję od początku do przekazania ich petycji. Cel: ułatwić udział w życiu politycznym i przyczynić się do aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tej pracy edukacyjnej regularnie bierzemy udział w dyskusjach panelowych, wykładach i spotkaniach sieciowych .

Spraw, aby polityka była zrozumiała

Informujemy obywateli o możliwościach uczestnictwa i pomagamy im jak najlepiej je wykorzystać. Każdą petycję traktujemy w sposób przejrzysty i publikujemy aktualizacje na stronie petycji. Ponadto prosimy wszystkich wybranych przedstawicieli regionu o publiczne oświadczenie %1$s po osiągnięciu tak zwanego kworum %3$s openPetition .

Wzmocnić prawo do składania petycji

openPetition zobowiązuje się do wzmocnienia prawa do składania petycji i rozszerzenia uczestnictwa online. Domagamy się również prawa do bycia wysłuchanym w polityce, gdy tylko petycja zbierze określoną liczbę podpisów. W tym celu utrzymujemy kontakt z decydentami politycznymi i administracją w Niemczech na szczeblu federalnym i stanowym, a także w Europie.

Modernizacja demokracji parlamentarnej

Oprócz naszej platformy petycji pracujemy nad projektami modernizacji naszej demokracji. Za pomocą narzędzia otwartej demokracji przesyłamy również petycje online do gmin. Nasz format Parlamentu Europejskiego sprawia, że debaty na bieżące tematy polityczne są bardziej przystępne. A nasz najnowszy projekt opn.vote ma na celu umożliwienie w przyszłości bezpiecznego, przejrzystego głosowania cyfrowego.

Zasady i wartości

neutralność

Tematy na openPetition obejmują całe spektrum polityczne. Nie odzwierciedlają naszego własnego punktu widzenia. Aby promować konstruktywne debaty, zapewniamy przestrzeganie naszych Warunków korzystania : nie ma u nas miejsca na rasizm, mizantropię i dyskryminację.

Transparentność

openPetition wspiera „Inicjatywę Przejrzystego Społeczeństwa Obywatelskiego”. Na podstawie ich wytycznych publikujemy roczne raporty przejrzystości i zawierające informacje o naszych celach, źródle funduszy, wykorzystaniu środków i strukturze personelu.

ochrony danych

Powinieneś przez cały czas mieć kontrolę nad swoimi danymi. Dlatego sprawiamy, że nasze postępowanie z danymi osobowymi jest zrozumiałe i przejrzyste. W naszej deklaracji ochrony danych możesz przeczytać, jakie dane zbieramy dla jakich celów i jak sobie z nimi radzimy.

niedochodowy

openPetition powstało z dobrowolnej inicjatywy i jest finansowane w 100% z darowizn użytkowników. Nie osiągamy żadnych zysków, ale wykorzystujemy nasze darowizny wyłącznie na działanie naszej platformy i naszej demokratycznej misji.

różnorodność

Demokracja może działać dobrze tylko wtedy, gdy wszyscy wnoszą jednakowy wkład. openPetition promuje różnorodność , aby każdy mógł zaangażować się na naszej platformie w ramach naszego demokratycznego porządku – niezależnie od płci, poziomu wykształcenia, wieku, narodowości, poglądów politycznych itp.

zrównoważony rozwój

Jako organizacja non-profit jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności za pracę i działanie w sposób zrównoważony. Zapewniamy, że miliony podpisów nie muszą już być zbierane na papierze. Nasze serwery znajdują się w Niemczech i są zasilane zieloną energią elektryczną.

Nasz zespół

Za openPetition stoi oddany zespół. Utrzymujemy działanie platformy, wdrażamy opinie i rozwijamy nowe funkcje. Jednocześnie dajemy wskazówki dotyczące Twojej petycji, pomagamy w pytaniach i dialogu z Parlamentem.

openPetition upewnia się, że każdy ma wiedzę, jak zmieniać rzeczy. Ułatwiamy uczestnictwo obywateli, a Twoje obawy są widoczne w życiu publicznym i politycznym.

Pochodzimy z bardzo różnych środowisk, ale jedno nas łączy: wszyscy chcemy promować zaangażowanie polityczne. Dlatego codziennie pracujemy razem, aby nasze społeczeństwo było trochę bardziej demokratyczne.

poznaj zespół
Zespół openPetition

Zespół openPetition

Portret Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff - pracował jako programista, menedżer IT i właściciel produktu między innymi w Infoseek, eBay i idealo. Założył i zbudował openPetition w 2010 roku, a w 2022 przekazał go zarządcy. Jako przedsiębiorca społeczny chce promować partycypację polityczną w przestrzeni cyfrowej, zwłaszcza wśród grup niedoreprezentowanych.
Portret Jessica Seip
Jessica Seip - kieruje zespołem redakcyjnym i jest ekspertem w zakresie strategii kampanii. Jako kulturoznawczyni przez kilka lat działała w środowisku radiowym, zanim podjęła pracę w openPetition . Oprócz naszych użytkowników opiekuje się także organizacjami pozarządowymi i opowiada się za równymi prawami na wszystkich poziomach.
Portret Cai Schultz
Cai Schultz - studiował nauki polityczne w Würzburgu, Poczdamie i Lizbonie i pracuje jako redaktor w openPetition . Chce wykorzystać dobroczynny potencjał cyfryzacji w duchu demokracji.
Portret Tra My Lisa Nguyen
Tra My Lisa Nguyen - studiował amerykanistykę i kulturoznawstwo, a po ukończeniu studiów stał się częścią zespołu redakcyjnego openPetition . Od dzieciństwa angażuje się w wymianę kulturalną i wierzy, że demokracja musi przede wszystkim mieć charakter włączający – być zaprojektowana przez wszystkich i dla wszystkich.
Portret Dóra Simon
Dóra Simon – jest redaktorem w openPetition . Jako politolog pragnie pracować blisko obywateli i przyczyniać się do wzmacniania elementów demokracji bezpośredniej oraz promowania zaangażowania obywatelskiego.
Portret Jacqueline Neuwerth
Jacqueline Neuwerth - studiował media kulturowo-językowe i pracował w public relations dla instytucji kulturalnych w kraju i za granicą. Jako redaktorka openPetition pragnie motywować ludzi do aktywnego angażowania się w wydarzenia polityczne i tym samym kształtowania wspólnej przyszłości Europy.
Portret Marcel Grenz
Marcel Grenz - ukończył szkołę średnią w Aachen w 2022 roku i jest częścią openPetition od września 2022 jako wolontariusz federalny. Osobiście opowiada się za demokracją oddolną i przejrzystością odgórną, aby zapewnić każdemu głosowi szacunek, na jaki zasługuje.
Portret Mara Weinert
Mara Weinert — studiował politologię i prawo we Frankfurcie nad Odrą i został członkiem zespołu openPetition najpierw jako stażysta, a następnie jako stały pracownik. Wzmocnienie partycypacji społecznej jest dla niej ważne w celu umocnienia demokracji w Niemczech i Europie oraz obrony jej przed głosami sprzeciwu.
Portret Lilly Neumann
Lilly Neumann - w zeszłym roku ukończyła liceum i od połowy czerwca odbywa staż w openPetition , zanim jesienią rozpocznie studia. Uważa, że ważne jest, aby dać ludziom łatwo dostępny sposób zaangażowania, aby każdy mógł zainicjować zmianę.
Portret David Aldave
David Aldave — pochodzi z Peru i ukończył studia magisterskie z marketingu cyfrowego w Kolonii. Dla niego demokracja i tolerancja są podstawą funkcjonującego społeczeństwa. Jako osoba odpowiedzialna za content marketing i media społecznościowe, poprzez kreatywne treści zwraca uwagę na różne tematy.
Portret Steven von Roden
Steven von Roden - po studiach informatyki biznesowej w Dreźnie programista wylądował w Berlinie. Tutaj woli pracować z oprogramowaniem open source i jest pod wrażeniem (muzycznej) różnorodności miasta.
Portret Hannah Schwarz
Hannah Schwarz - przeszkolony jako informatyk do tworzenia aplikacji, pracuje jako web developer w openPetition od sierpnia 2020 roku. Jest wolontariuszką w bezpartyjnym proeuropejskim stowarzyszeniu i chce, aby Europa była łatwiejsza do zrozumienia.
Portret Jochen Taeschner
Jochen Taeschner - studiował informatykę na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jest przekonany, że uczestnictwo społeczne nie może zawieść z powodu przeszkód cyfrowych. Dlatego też angażuje się w korzystanie z openPetition w celu jego trwałego ulepszania.
Portret Karina Taubert
Karina Taubert - studiował anglistykę i informatykę na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jest entuzjastycznie nastawiona do intuicyjnej użyteczności i uporządkowanego kodu w oprogramowaniu, które naprawdę pomaga ludziom iść do przodu. Od listopada 2020 roku jest częścią zespołu openPetition jako programista stron internetowych.
Portret Fabian Maschler
Fabian Maschler - po studiach inżynierii systemów informatycznych chciałby wykorzystać swoją wiedzę, aby uczynić społeczeństwo trochę lepszym, a świat trochę bardziej zrównoważonym. W openPetition jest podekscytowany możliwością zwiększenia przejrzystości i uczestnictwa dla milionów użytkowników.
Portret Steven Valyi
Steven Valyi - ist seit 2011 als Webentwickler tätig und schloss sich 2023 dem openPetition-Team an, um die Plattform attraktiver, einfacher und somit Demokratie mehr Menschen zugänglicher zu machen. Er ist froh als Entwickler, abseits der Megakonzerne, einen sinnstiftenden Arbeitsplatz gefunden zu haben.
Portret Jane Richthammer
Jane Richthammer - hat 2023 ihr Abitur abgeschlossen und im September eine Ausbildung als Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung bei openPetition begonnen. Sie freut sich darauf, während ihrer Ausbildung Programmieren zu lernen und sich dabei für die Demokratie einsetzen zu können.
Portret Maximilian Kortemeier
Maximilian Kortemeier - hat im September 2023 eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung begonnen. Bei openPetition gefällt ihm besonders, dass ein leichterer Zugang zur Politik ermöglicht wird, sodass jede Stimme der Gesellschaft gehört werden kann.
Ralf Engelmann – jest ochotniczym administratorem systemu openPetition . Jest szczególnie zaangażowany w ochronę danych i gospodarkę danymi. Jego głównym zajęciem jest praca w internetowej porównywarce cen.

Wielkie dzięki dla naszych byłych kolegów z openPetition .

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz