Platforma za građanske inicijative, peticije i kampanje

openPetition vas podržava u nastojanju pokrenuti vašu peticiju, pomaže vam promovirati je i prikupiti potpise.

Pridružite se još 7.668.412 aktivnih sugrađana kako biste skrenuli pažnju na vaše zahtjeve.

openPetition vas obavještava o problemima građana koji vas se tiču.

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ostanete neovisni.

Promovirajte sada