Picture of the House Parliament

Czy Unia Europejska powinna być bardziej zdecydowana w obronie interesów europejskich w przyszłych kryzysach pandemiczny

125 ended meeting
1,110 participants

All meetings of this House Parliament were held

Now look at the evaluated results of this HomeParliament. The statements of the addressed parliamentarians will soon follow.

background

Nawet 1,5 roku po rozpoczęciu pandemii nadal decyduje ona o życiu i śmierci ludzi na całym świecie. Najważniejszą bronią przeciwko wirusowi są szczepionki. Mimo to państwa członkowskie UE pozostają daleko w tyle np. za USA i Wielką Brytanią pod względem skuteczności szczepień, blokady ograniczają swobody obywateli UE, a wiele sektorów gospodarki znajduje się w dołku. Kryzys pandemiczny wstrząsa fundamentami europejskiego wizerunku: o swobodzie podróżowania, wolnym handlu, multilateralizmie, solidarności ze światem, demokracji i prawach jednostki – by wymienić kilka z nich. Zdaniem ekspertów, w przyszłości czekają nas nowe pandemie. W tym kontekście i w celu lepszego wspólnego przygotowania, chcielibyśmy omówić następujące pytania w czwartej rundzie naszych Europejskich Parlamentów Domowych:

Partial questions

1. Czy w przyszłości szczepionki i niezbędne produkty medyczne powinny być w całości produkowane w UE, aby zapewnić zaopatrzenie obywateli UE?

Background: Kryzys COVID-19 ujawnił zależność UE od państw trzecich. Brakowało masek ochronnych, okularów ochronnych, fartuchów czy respiratorów, które produkowane są głównie w Chinach i Indiach. Nawet przed pandemią dostępność niezbędnych leków była często ograniczona.

Pros

Produkty medyczne ratują ludzkie życie i zapewniają funkcjonowanie gospodarki. Z tego powodu w UE powinna być dostępna wystarczająca zdolność produkcyjna, zwłaszcza w przypadku kryzysu.

Jeżeli cały łańcuch dostaw i produkcji znajduje się w UE, możliwe jest egzekwowanie wyższych standardów produkcji lub jakości. Zwiększa to bezpieczeństwo produktów medycznych.

Udane projekty współpracy gospodarczej (np. Wspólnota Węgla i Stali czy Airbus Group) wspierają więź między państwami UE i w ten sposób przeciwdziałają narodowym go-it-alone.

Cons

Koszty produkcji w UE są zazwyczaj wyższe, niż w innych częściach świata. Te wyższe koszty produktów medycznych w ostatecznym rozrachunku obciążyłyby obywateli UE.

Model handlowy UE jest zintegrowany na poziomie międzynarodowym. Wysiłki na rzecz samowystarczalności mogłyby wywołać protekcjonistyczne reakcje ze strony państw spoza UE, a tym samym zaszkodzić gospodarce i dyplomacji UE.

Tworzenie zakładów produkcyjnych trwa latami i jest bardzo kosztowne. Szybciej i taniej byłoby zoptymalizować istniejące łańcuchy dostaw.

2. Czy niezbędne produkty medyczne (takie jak szczepionki) powinny być wywożone z UE dopiero po zaopatrzeniu obywateli europejskich?

Background: Mimo że europejskie przedsiębiorstwa otrzymały rządowe dotacje na badania nad szczepionkami, brak szczepionek sprawił, że w UE zaszczepiono znacznie mniej osób niż np. w Wielkiej Brytanii, gdzie znaczną część szczepień przeprowadzono przy użyciu szczepionek wyprodukowanych w UE. Nie każdy kraj eksportuje swoje lokalnie produkowane szczepionki. USA i Wielka Brytania nie wyeksportowały do tej pory prawie żadnych szczepionek, ale Chiny już tak.

Pros

Przy takim podejściu UE podejmowałaby po prostu takie same działania, jak między innymi USA i Wielka Brytania.

W przypadku niedoborów dostaw najważniejsze powinno być dobro obywateli europejskich. Interesy gospodarcze przedsiębiorstw i globalne względy polityczne muszą zejść na dalszy plan.

Szczepionki finansowane przez UE powinny przynosić korzyści ludności przede wszystkim w kraju.

Cons

Jeśli UE zablokuje wszystkie szczepionki dla siebie, inne kraje przestaną eksportować aktywne składniki potrzebne do produkcji. Doprowadziłoby to do ogólnoświatowego paraliżu zdolności badawczych i produkcyjnych.

Jeżeli szczepionki nie dotrą do krajów spoza UE, mogą tam pojawić się nowe, odporne warianty wirusa, które z kolei mogą zagrozić obywatelom UE. Globalna epidemia może być rozwiązana tylko globalnie.

Unia Europejska powstała częściowo w wyniku katastrof nacjonalistycznych. „Nacjonalizm szczepionkowy“ jest sprzeczny z podstawowymi wartościami europejskimi, takimi jak sprawiedliwość i uniwersalizm.

3. Czy obywatele powinni mieć możliwość swobodnego podróżowania po Unii Europejskiej po zaszczepieniu lub udowodnieniu odporności?

Background: Badania wskazują, że osoby uodpornione bardzo rzadko są nosicielami wirusa w zakaźnych proporcjach i mogą go w ten sposób rozprzestrzeniać (stan na początek kwietnia 2021 r.). Możesz więc wrócić do życia sprzed pandemii. Komisja UE przygotowuje już zielony certyfikat szczepień, który będzie stanowił dowód szczepienia i odporności.

Pros

Możliwość ponownego podróżowania z zaświadczeniem o szczepieniu stanowiłaby dla niektórych osób motywację do poddania się szczepieniu. Ochrona całej populacji (odporność stadna) jest zapewniona dopiero wtedy, gdy około 70 procent populacji zostało zaszczepione.

Lockdowny w czasach pandemii powodują poważne szkody gospodarcze, zwłaszcza w krajach, które w dużym stopniu opierają się na turystyce. Podróże obywateli UE do tych krajów przyczyniają się zatem do złagodzenia skutków gospodarczych pandemii.

Jeśli jesteś zaszczepiony, nie stanowisz już zagrożenia dla swoich współobywateli – nie ma więc powodu, aby pozostawać w zamknięciu. Przywróci to swobodę pracy i podróżowania ponad granicami (podstawowe wartości UE).

Cons

Korzyści wynikające z zaświadczenia o szczepieniu dyskryminują osoby, które nie mogą być szczepione ze względów zdrowotnych lub dla których szczepienia nie są jeszcze dostępne, np. dzieci lub kobiety w ciąży.

Wśród osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione z powodu niedoboru szczepionek, narasta frustracja i niechęć do UE.

Taki paszport szczepień wymaga powiązania wrażliwych danych zdrowotnych z danymi osobowymi oraz ujawnienia tych danych władzom i firmom turystycznym. Może to być pierwszy krok w kierunku „monitorowania zdrowia“ obywateli europejskich, z naruszeniem ochrony danych.

Impressions from the HomeParliaments

Evaluation

Czy Unia Europejska powinna być bardziej zdecydowana w obronie interesów europejskich w przyszłych kryzysach pandemiczny

125 Treffen

Consents 88

Rejections 12

Abstentions 25


1. Czy w przyszłości szczepionki i niezbędne produkty medyczne powinny być w całości produkowane w UE, aby zapewnić zaopatrzenie obywateli UE?

The voting results consist of 702 entered results.

Trend (median)

7

Average

6.4

2. Czy niezbędne produkty medyczne (takie jak szczepionki) powinny być wywożone z UE dopiero po zaopatrzeniu obywateli europejskich?

The voting results consist of 698 entered results.

Trend (median)

4

Average

4.1

3. Czy obywatele powinni mieć możliwość swobodnego podróżowania po Unii Europejskiej po zaszczepieniu lub udowodnieniu odporności?

The voting results consist of 695 entered results.

Trend (median)

8

Average

7.4

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now