Ngarko fletën e nënshkrimit në një peticion

Titulli: Petition

Rajon : Berlin

Marrësi: Siemens-VorstandJo kërkesa e duhur? Pastaj klikoni këtu.

Njoftim


Përdorni këtë shërbim si mbështetës të një peticioni nëse keni mbledhur nënshkrime në letër.

Ngarkoni çdo fletë individualisht si skedar. Përdorni modelin tonë, i cili mund të mbledhë deri në 10 nënshkrime për fletë. Modelet për format mund të gjenden në secilën faqe të peticionit të një peticioni të hapur. Nëse përdorni pyetësorët tuaj, ju lutem vini re se jo më shumë se 50 nënshkrime mund të mblidhen në një pyetësor.

Nënshkrimet në letër numërohen menjëherë pasi fleta e nënshkrimit të jetë ngarkuar me sukses. Në asnjë moment nuk do të publikohen fletët e nënshkrimit.