W imieniu APICO (hiszpańskiego stowarzyszenia na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych w zwykłych szkołach) w sprawie edukacji włączającej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now