Ve věci legality článku 417 bulharského občanského soudního řádu a údajného porušení práv spotřebitelů v řízení o platebním příkazu v Bulharsku 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now