För Public Justice Council, om påstådd systematisk underlåtenhet att efterleva EU:s lagstiftning om skydd av människors hälsa mot kemiska föroreningar från industrin 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international