Στατιστικές για το ψήφισμα

Τα στατιστικά διαγράμματα δημιουργούνται και ενημερώνονται κάθε 2 ώρες.


Διαδραστική διασπορά υπογραφών

Auch im Wald: Fakten statt Märchen - Wissenschaft statt Wohlleben

Land Αριθμός υποστηρικτών Απαρτία κατά ECI ? έφτασε  
Deutschland 4.326 74250 5,83%   
Österreich 117 14250 0,82%   
Lëtzebuerg 13 4500 0,29%   
Schweiz 12       
Nederland 8 19500 0,04%   
Polska 4 38250 0,01%   
Norge 4       
Sverige 3 15000 0,02%   
France 3 55500 0,01%   
Belgique 3 16500 0,02%   
Česká republika 2 16500 0,01%   
España 2 40500 0,00%   
România 2 24750 0,01%   
Slovenija 1 6000 0,02%   
Portugal 1 16500 0,01%   
Suomi 1 9750 0,01%   
Danmark 1 9750 0,01%   
Italia 1 54740 0,00%   
Σύνολο στην Ε.Ε.44881.000.0000,00%   
Απαρτία κατά ECI σε 0 von 7 Ländern erreicht. 

Υπογραφές ανά Ταχυδρομικό Κωδικό

Χάρτης

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden