Στατιστικές για το ψήφισμα

Τα στατιστικά διαγράμματα δημιουργούνται και ενημερώνονται κάθε 2 ώρες.


Διαδραστική διασπορά υπογραφών

Auch im Wald: Fakten statt Märchen - Wissenschaft statt Wohlleben

Land Αριθμός υποστηρικτών Απαρτία κατά ECI ? έφτασε  
Deutschland 4.325 74250 5,82%   
Österreich 234 14250 1,64%   
Luxemburg 26 4500 0,58%   
Niederlande 24 19500 0,12%   
Schweiz 12       
Polen 8 38250 0,02%   
Schweden 6 15000 0,04%   
Frankreich 6 55500 0,01%   
Belgien 6 16500 0,04%   
Tschechien 4 16500 0,02%   
Spanien 4 40500 0,01%   
Norge 4       
Slowenien 2 6000 0,03%   
România 2 24750 0,01%   
Finnland 2 9750 0,02%   
Dänemark 2 9750 0,02%   
Italien 2 54740 0,00%   
Portugal 1 16500 0,01%   
Σύνολο στην Ε.Ε.46541.000.0000,00%   
Απαρτία κατά ECI σε 0 von 7 Ländern erreicht. 

Υπογραφές ανά Ταχυδρομικό Κωδικό

Χάρτης

Helfen Sie uns unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden