Τώρα η συμβολή σας- για μια ζωντανή Δημοκρατία

Με μια δωρεά αιτήσεων, το openPetition μπορεί να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με αυτή την αναφορά. Διευκρινίζουμε τις ερωτήσεις, βελτιώνουμε την ποιότητα των κειμένων και των εικόνων και βοηθούμε στην εξάπλωση της αναφοράς. Περνάμε την εμπειρία μας για να παίζουμε δουλειές, υποστηρίζουμε την οργάνωση της εκστρατείας και εργαζόμαστε για την παραπομπή της αναφοράς στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Η δωρεά αιτήσεών της πηγάζει τόσο από την εργασία για αυτήν την αναφορά όσο και από τη λειτουργία της μη κερδοσκοπικής πλατφόρμας μας.