Handelspolitik

относно предполагаема дискриминация между студенти от ЕС и нидерландски студенти в Нидерландия по отношение на улесняването на пътуванията  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
332 Supporters 332 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че нидерландските органи прилагат разлика в третирането на студентите от ЕС в сравнение с нидерландските студенти по отношение на безплатното пътуване. Тя посочва, че нидерландските студенти имат възможност да ползват безплатни карти за пътуване във всички автобуси, трамваи и влакове на дълги разстояния в рамките на страната, докато други студенти от ЕС получават тази услуга единствено, ако изпълнят допълнително условие, свързано с доказването на отработени часове. Вносителят на петицията твърди, че изискваните 56 отработени часа на месец представляват трудно за изпълнение условие за студент редовно обучение. Тя настоява за равно третиране на студентите от ЕС в това отношение.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international