Soziales

относно дискриминация на пенсионирани държавни служители в Германия 

Wolfgang Gerber
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията, пенсиониран държавен служител, описва своето лично положение от влизането в сила на новия федерален правилник за възнагражденията на държавните служители, считано от 1 юли 2009 г. Той твърди, че промените в начина на изчисляване на различните категории възнаграждения и тяхното въздействие върху пенсиите за осигурителен стаж и възраст са дискриминационни. Той призовава за премахване на тази предполагаема дискриминация, основана на възраст, спрямо пенсионираните федерални държавни служители, които са започнали работа преди 1 юли 1997 г.

Thank you for your support, Wolfgang Gerber

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now