Περιοχή: Europäische Union
Handelspolitik

On behalf of the Open Borders Europe association, bearing 2 signatures, on the Schengen system and measures taken during the COVID-19 crisis 

Open Borders Europe
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
171 Υποστηρικτές 171 σε Europäische Union
34% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 12 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

The petitioner points to the fact that with the Schengen Borders Code border regions have become model European regions where cross-border exchanges have been instrumental in reducing resentment and prejudice on all sides of the borders. Due to the COVID-19 crisis suddenly unnecessary journeys to and from Belgium were forbidden. There was a lot of ambiguity about what was a justified ground for border crossing. The petitioner demands to examine the legality of the border controls and the restrictions introduced more rigorously at European level for future cases. He also demands the Belgian authorities to explain in a transparent manner what objective reasons can be put forward in relation to the proportionality of the continued controls and restrictions on admission at its borders. With regard to border controls, the question arises in particular whether the COVID 19 pandemic – which undoubtedly poses a risk to public health – should be considered as a “serious threat to public policy or internal security” in accordance with Articles 25(3) and 28 of Regulation (EU) 2016/399 (Schengen Borders Code). Finally, he urges the Member States, the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission, to draw up a plan to revitalise and strengthen the Schengen area.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Open Borders Europe

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition