Περιοχή: Europäische Union
Gesundheit

On behalf of “Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres” on a lithium mining project “San José/Valdeflórez” in the mountain of Caceres (Spain) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Υποστηρικτές 128 σε Europäische Union
26% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 7 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

The petitioner claims that in the city of Cáceres and the municipality of Sierra de Fuentes citizens are threatened by the project of an open pit lithium mine “San José / Valdeflórez” that an Australian company wants to open. In relation to this project, the General Directorate of Industry, Energy and Mines of the Junta de Extremadura is processing or has processed a series of mining rights procedures. The petitioner considers that violations of European Union legislation have been incurred, specifically:– Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC.– Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC - Statement by the European Parliament, the Council and the Commission.– Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment and Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment Text with EEA relevance relative concerning the evaluation of the impact of certain public and private projects on the environment, in relation to Council Directive 92/43/EC of May 21, 1992, on the conservation of natural habitats and wildlife and wild flora and with Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council, of November 30, 2009, concerning the conservation of wild birds.– Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition