Zusammenleben

On alleged violation of fundamental rights and freedoms of citizens by the Slovak government during the COVID-19 pandemic 

Kërkuesi
Peticioni drejtohet tek
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 mbështetësit 42 në Bashkimi Evropian
Mbledhja mbaroi
  1. Filluar qershor 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Kjo është një kërkesë në internet të Parlamentit Evropian .

përpara

The petitioner asks the European Parliament to investigate the procedure of the Slovak Parliament towards citizens who have returned to the territory of the Slovak Republic during the Covid-19 Pandemic. He claims that conditions of the quarantine were inconsistent: both sick and healthy people were placed together, and had to pay for that stay by themselves. Furthermore, he requests a review of the mobile application that has been set up to follow and monitor Slovak citizens. Finally he complains about the refusal of Slovak Republic’s to let Slovakia’s own national enter their territory from Monday 18 May 2020, if they refused to reside in the public quarantine, which he considers absolutely unacceptable in 2020, and he asks for a public apology and compensation for all of them.

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International