Horizontálně uplatnitelné nařízení, které definuje význam manželství a rodiny, pokud jde o právo EU: manželství je svazek muže a ženy a základem rodiny je manželství a/nebo rodová linie.

Reason

Rostoucí roztříštěnost pojetí „rodiny“ a „manželství“ působí v EU problémy. Právní předpisy EU odkazují na oba pojmy, ale význam je čím dál tím více nejasný a různé směrnice EU uvádějí odlišné definice. Tato iniciativa navrhuje, aby byl panující stav napraven zavedením celounijní definice těchto pojmů, která bude v souladu s právními předpisy všech členských států. V souladu s článkem 9 Listiny základních práv je plně respektována pravomoc každého členského státu přijímat právní předpisy týkající se manželství a rodiny.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.