Εξωτερική πολιτική

Kick russia from the United Nations Security Council and the OSCE!

Η αναφορά απευθύνεται σε
UN Security Council
11 Υποστηρικτές
0% έχει επιτευχθεί 1.000.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 8/7/2022
  2. Συλλογή ακόμα > 10 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

On February 24, 2022, the russian federation began a merciless war. Hundreds of thousands of Ukrainians lost their homes, dozens of thousands - relatives and close friends, hundreds - their innocent children. The brutal genocide of our people is an obvious example of the fact that russia does not belong among the civilized world, especially as a country with an influential position in the international arena.

  • russia, as the permanent member of the United Nations Security Council, brazenly uses its veto power, making impossible any changes within the organization.
  • Moreover, the aggressor does not pass the opportunity to promote aggressive interests in the Organization for Security and Cooperation in Europe, not seeking peace and conflict resolution, which is the goal of the OSCE functioning.

We appeal to everyone who believes in good and justice, who cannot stand violence, rapes, and merciless killings of defenseless women, children, and the elderly, the destruction of cities and towns, and the left bloody stain on the destinies of generations.

Let's restore peace and stability! Down with the russian violence! Kick the aggressor from the UN Security Council and OSCE!

Αιτιολόγηση

During the 2022 Russian invasion of Ukraine, Russian authorities and armed forces have committed war crimes by carrying out both deliberate attacks against civilian targets and indiscriminate attacks in densely populated areas. The Russian military exposed the civilian population to unnecessary and disproportionate harm by using cluster munitions and by firing other explosive weapons with wide-area effects such as bombs, missiles, heavy artillery shells and multiple launch rockets. The result of the Russian forces' attacks has been damage and destruction to civilian buildings including houses, hospitals, schools, kindergartens, nuclear power plants, historic buildings, and churches. As of the beginning of July, the attacks had resulted in the death of nearly 5,000 civilians including 335 children.

https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_2022_Russian_invasion_of_Ukraine

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Vadim Nesterenko από Kyiv,
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 29.07.2022

The Russian Federation is a terrorist state that should have no place among the international bodies guaranteeing peace and stability.

στον/-ην/-ο 29.07.2022

War is not allowed. Russia unleashed a terrible unjustified aggression against the peaceful Ukrainian people.

στον/-ην/-ο 28.07.2022

Потому что россиия нарушила все принципы функционирования ООН.

στον/-ην/-ο 28.07.2022

Росія є державно-терористом, що постійно вбиває мирне населення. Їй не місце в Раді безпеці ООН. Росія і безпека - це не суміжні поняття

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/kick-russia-from-the-united-nations-security-council-and-the-osce/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα