Regolament applikabbli b'mod orizzontali li jiddefinixxi t-tifsira fil-liġi tal-UE taż-żwieġ u l-familja: iż-żwieġ huwa unjoni bejn raġel u mara, u l-familja hija bbażata fuq iż-żwieġ u/jew nisel.

Reason

Iż-żieda fil-frammentazzjoni dejjem ikbar tal-kunċetti ta' "familja" u "żwieġ" qed toħloq problema għall-UE. Il-leġislazzjoni tal-UE tirreferi għaż-żewġ termini, iżda t-tifsira qed issir dejjem anqas ċara, u hemm definizzjonijiet diverġenti f'diversi Direttivi tal-UE. Din l-inizjattiva tipproponi li tirrimedja din is-sitwazzjoni billi tadotta definizzjoni taż-żewġ termini applikabbli għall-UE kollha, u li tkun kompatibbli mal-leġislazzjoni tal-Istati Membri kollha. F'konformità mal-Artikolu 9 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, hi tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenza ta' kull Stat Membru li jilleġiżla dwar iż-żwieġ u l-familja.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.