Περιοχή: Niel
Υγεία

Stop de bouwwoede aan de Rupeldijk

Η αναφορά απευθύνεται σε
lokale overheid Niel, Provincie Antwerpen
256
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

16/2/23, 3:58 π.μ. GMT-5

Beste ondertekenaars,

De petitie is herzien in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. De tijdelijke blokkering is opgeheven en de petitie kan nu verder worden ondertekend.

Bedankt voor je inzet!

Uw OpenPetitie Team


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα