Vaš glas stvara promjenu


Platforma za peticije i politički dijalog

Vidite li problem i želite nešto poduzeti po tom pitanju? Nisi sam! 12 milijuna ljudi se uključuju u našu platformu za aktivno rješavanje društvenih problema.

Svaki dan ljudi napreduju s online peticijama. Podržavamo vašu kampanju od izrade do isporuke.

openPetition je politički neutralna, neprofitna i neovisna.
Svima dajemo glas - bez obzira na to koliko je vaš cilj velik ili mali.

Što želite promijeniti danas?

Trenutačne kolekcije

Ove inicijative se trenutno mogu potpisati. Poredano po broju potpisa.

U ovoj zemlji nema trenutnih peticija.

Izradite novu peticiju.

Peticije u drugim zemljama / EU na nacionalnom jeziku

10.036 Potpisi
33 dana preostalo

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada