Region: Luxembourg
Trafikk

Parking gratuit pour les résidents de Bettembourg

Kampanje tas opp
Gemeng Beetebuerg
32
Samlingen avsluttet
  1. Startet 2021
  2. Samlingen avsluttet
  3. Sendt inn 30.06.2021
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

28.03.2021, 03:32 EDT

Oups, faute dans le titre, je l'ai corrigée. Sinon aucun changement dans le texte lui-même.


New title: Parking gratuit pour les résidents de BetttembourgBettembourg
Signatures at the time of the change: 15


Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå