Μεταφορές

Parking gratuit pour les résidents de Bettembourg

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeng Beetebuerg
32
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 30.06.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

28/3/21, 3:32 π.μ. GMT-4

Oups, faute dans le titre, je l'ai corrigée. Sinon aucun changement dans le texte lui-même.


New title: Parking gratuit pour les résidents de BetttembourgBettembourg
Signatures at the time of the change: 15


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα