Odovzdajte list s podpisom pre petíciu

Nadpis : Petition

Kraj : Berlín

Prijímateľ: Siemens-VorstandNie je to správna petícia? Potom kliknite tu .

Náznaky


Túto službu použite ako zástanca petície, ak ste zozbierali podpisy na papieri.

Stiahnite si každý hárok jednotlivo ako súbor. Pomocou našej šablóny môžete zhromaždiť až 10 podpisov na jeden list. Šablóny nájdete na každej stránke openPetition. Ak používate vlastné kolektívne formuláre, nezabudnite, že na kolekčnom formulári nie je možné nazbierať viac ako 50 podpisov.

Papierové podpisy sa počítajú okamžite po úspešnonm odovzdaní. Samotné podpisové listy sa nikdy nezverejnia.

Umiestnenie podpisov


Pre každý papierový podpis môžete pridať poštové smerovacie číslo, mesto a email. Prosím nezadávajte mená podpisujúcich.

Papierové podpisy sú platné aj bez prenosu umiestnenia do formulára. Podpisy sa však na mape neobjavia a pri výpočte uznášaniaschopnosti sa nebudú brať do úvahy.

Pri počítaní sa podpisy vždy zohľadňujú.

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International