Handtekeningenformulier voor een petitie uploaden

Titel: Petition

Regio: Berlijn

Ontvanger: Siemens-VorstandNiet de juiste petitie? Klik vervolgens op HIER.

Notities


Gebruik deze dienst als ondersteuner van een petitie, als je handtekeningen op papier verzameld hebt.

Upload elk blad individueel als bestand. Gebruik ons voorbeeld om maximaal 10 handtekeningen per blad te verzamelen. Voorbeelden van lijsten zijn te vinden op elke petitiepagina van een openPetition petitie. Als je je eigen lijsten gebruikt, moet je er rekening mee houden dat je niet meer dan 50 handtekeningen op één blad kan verzamelen.

Meteen na het uploaden van de ondertekende vellen worden de handtekeningen geteld. De vellen met handtekeningen zullen op geen enkel tijdstip openbaar gemaakt worden.

Plaatsnaamvermelding bij de handtekeningen


Je kan voor elke handtekening de postcode en een e-mail toevoegen. Geen naam van de ondertekenaar invoeren.

Handtekeningen zonder postcode zijn ook geldig. Deze worden echter niet op de kaart aangegeven en worden niet in de berekening van het quotum meegenomen.

Voor de handtekeningenteller worden de handtekeningen in ieder geval meegeteld.

doorlopende inzamelacties

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Promoot nu

openPetition International