Prenos liste potpisa

Naslov: Petition

Regija: Berlin

Primatelj: Siemens-VorstandNije prava peticija? Zatim kliknite ovdje.

Napomene


Koristite ovu uslugu kao pobornik peticije ako ste prikupljali potpise na papiru.

Preuzmite svaki list pojedinačno kao spis. Pomoću našeg predloška prikupite do 10 potpisa po listu. Predlošci strijelca mogu se naći na svakoj stranici peticije otvorene peticije. Ako koristite vlastiti kolektivni obrazac, imajte na umu da se na obrascu za prikupljanje ne može prikupiti više od 50 potpisa.

Potpisi na papiru broje se odmah nakon uspješnog potpisa. Ni u jednom trenutku neće biti objavljeni sami natpisi.

Navod mjesta za potpise


Možete dodati lokaciju i adresu e-pošte za svaki potpis na papiru, poštanski broj. Molimo da ne upisujete imena potpisnika.

Potpisi na papiru također su valjani bez prenošenja lokacije u obrazac. Međutim, potpisi se neće pojaviti na karti i neće biti uzeti u obzir pri izračunavanju kvoruma.

Za brojač potpisa uvijek se uzimaju u obzir potpisi.

tekuće kolekcije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International