Nahrajte list podpisu pro petici

Nadpis : Petition

Kraj : Berlín

Přijímač : Siemens-VorstandNejste tou správnou peticí? Poté klikněte zde.

Poznámky


Tuto službu použijte jako zastánce petice, pokud jste nashromáždili podpisy na papíře.

Nahrát každý list podává samostatně file. Pomocí naší šablony můžete shromáždit až 10 podpisů na list. Šablony archeru najdete na každé petiční stránce otevřené petice. Pokud používáte vlastní hromadné formuláře, mějte na paměti, že na sbírkovém formuláři nelze shromáždit více než 50 podpisů.

Po úspěšném podpisu se papírové podpisy počítají okamžitě. Samotné podpisové listy nebudou nikdy publikovány.

Umístění podpisů


Můžete přidat místo a e-mail pro každý papírový podpis, poštovní směrovací číslo. Nezadávejte jména podepsaných.

Papírové podpisy jsou platné i bez převodu umístění do formuláře. Podpisy se však na mapě neobjeví a při výpočtu kvora nebudou brány v úvahu.

U čítače podpisů jsou podpisy vždy brány v úvahu.

probíhající sbírky

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International