Region: Danmark
Minoritetsvern

Forsvar kurderne og stop den tyrkiske militære invasion af det nordlige Syrien!

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Myndighed
8 7 inn Danmark
Ansvarlig har ikke sendt inn kampanjen
  1. Startet 2019
  2. Samlingen avsluttet
  3. Sendt inn
  4. Dialog
  5. Mislyktes

06.11.2020, 19:11 EST

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå