ενδείξεις σχετικά με εξωτερικά βίντεο

  • Ο αιτών μπορεί να σας ενημερώση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την αίτηση μέσω e-mail από το openPetition.
  • openPetition σας κρατά κάθε μήνα ενήμερους για το έργο του και τις δράσεις των εταίρων του
  • Πού και πού, θα ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες υπογραφής στη γειτονιά σας.
  • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα στο ίδιο το μήνυμα ή στο προφίλ χρήστη σας.

Πίσω

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden