Περιοχή: Muri bei Bern
Κοινωνική πολιτική

Petition für die Zwischennutzung der Worbstrasse 104 und 108

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat Muri bei Bern
540 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 16.09.2021 09:48

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα