Περιοχή: Bolligen
Μεταφορές

ÖV Erschliessung für das gesamte Gemeindegebiet von Bolligen!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat von Bolligen
193
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 30.10.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

23/10/2021, 2:11 π.μ. CEST

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamΠερισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα