Peticione në Belgjika

Njoftimi i peticioneve të reja në Belgjika

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.
Jam dakord që adresa ime e emailit të ruhet me qëllim të dërgimit të peticioneve. Unë mund ta anulloj këtë pëlqim në çdo kohë.


të dhëna bazike

Banorët
11 035 948
lejohet të votojë
~ 8.300.000

të dhëna kuorum

Kuorumi i openPetition (nënshkrime)
22 000

informacioni kontaktit

Peticion me shkrim në adresën postare


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani