Petície v Belgicko

Oznamovanie nových petícií v Belgicko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Základné informácie

Obyvatelia
11 035 948
oprávnený hlasovať
~ 8.300.000

kvórum

oPetition kvorum (Spravne)
22 000

kontaktné údaje

Snemovňa parlamentu
Zoznam poslancov
Písomná petícia na poštovú adresu


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz