Ψηφίσματα στην Βέλγιο

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Βέλγιο

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


1.586 Υπογραφές
8 ημέρες υπόλοιπο
176 Υπογραφές
328 ημέρες υπόλοιπο
7 Υπογραφές
133 ημέρες υπόλοιπο
1.312 Υπογραφές
175 ημέρες από τη συλλογή
396 Υπογραφές
264 ημέρες από τη συλλογή
121 Υπογραφές
267 ημέρες από τη συλλογή

Βασικές πληροφορίες:

Κάτοικος
11.035.948
δικαίωμα ψήφου
~ 8.300.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα