Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella insamlingar — Österrike

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

17 178 Signaturer
31 dagar återstående
10 606 Signaturer
153 dagar återstående
9 304 Signaturer
62 dagar återstående
6 208 Signaturer
15 dagar återstående
3 894 Signaturer
62 dagar återstående
3 704 Signaturer
31 dagar återstående
2 103 Signaturer
107 dagar återstående
2 035 Signaturer
100 dagar återstående
1 908 Signaturer
122 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu