Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

14 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι έχουν επιτυχία με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο. Δίνουμε σε κάθε άτομο μια φωνή - ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ανησυχία σας.

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Αυστρία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

17.178 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
10.606 Υπογραφές
153 ημέρες υπόλοιπο
9.304 Υπογραφές
62 ημέρες υπόλοιπο
6.208 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
4.300 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
3.704 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
2.103 Υπογραφές
107 ημέρες υπόλοιπο
2.035 Υπογραφές
100 ημέρες υπόλοιπο
1.937 Υπογραφές
τελευταία ημέρα
1.908 Υπογραφές
122 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα