Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Австрия

Тези инициативи в момента могат да бъдат подписани. Сортирани по брой подписи.

17 178 Подписи
31 дни оставащи
10 606 Подписи
153 дни оставащи
9 304 Подписи
62 дни оставащи
6 210 Подписи
15 дни оставащи
3 704 Подписи
31 дни оставащи
2 103 Подписи
107 дни оставащи
2 035 Подписи
100 дни оставащи
1 937 Подписи
последен ден
1 908 Подписи
122 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега