Περιοχή: Αυστρία
Υγεία

Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Österreichische Bundesregierung, Österreichisches Parlament
29.132 Υποστηρικτές 28.766 σε Αυστρία
100% του 18.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2019
  2. Συλλογή ακόμα 5 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα ποθηκευονταιΟ αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να νακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Χρονική πορεία

29.132

Σύνολα υπογραφών

28.766

Υπογραφές Αυστρία

145

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

14.02.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

29%

Γνωρίζουν κάποιον που επηρεάζεται

27%

Νιώθουν υπεύθυνοι

31%

Βοηθήστε να διαδωθεί το αίτημα

26%

Θα ήθελαν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

97%

προέρχονται από Αυστρία

32%

προέρχονται από Βιέννη

7%

προέρχονται από Γκρατς

0%

προέρχονται από Άνω Βαυαρία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα