Περιοχή: Καρινθία
Ενέργεια

Kärntner Berge ohne Windräder

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Kärntner Landesregierung
4.587 Υποστηρικτές 3.512 σε Καρινθία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2019
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβλήθηκε την 24.08.2019
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Wir fordern KEINE Windkraftanlagen in den Kärntner Bergen zu errichten. Wir sagen NEIN zu den massiven Eingriffen in das Landschaftsbild. NEIN zur Zerstörung von Lebensräumen unserer Wildtiere und Pflanzen. NEIN zur gesundheitlichen Beeinträchtigung von Mensch und Tier durch den Betrieb der Anlagen. NEIN zur Entwertung von Grundstücken, Höfen und Eigenheimen. JA zur Erhaltung der Erholungsgebiete auf den Kärntner Bergen für Einheimische und Urlauber!

Αιτιολόγηση

 • Kärnten produziert bereits mehr als 98% des Stroms aus erneuerbarer Energie

 • Eine Windindustrieanlage ist nur durch Förderungen wirtschaftlich

 • Es erfolgt eine komplette Zerstörung des Landschaftsbildes unserer Berge

 • Zerstörung der Lebensräume unserer Wildtiere und Pflanzen

 • Erfahrung aus Deutschland und Dänemark: Verteuerung des Strompreises bei Bau und Verwendung von Windkraftanlagen (Prozentuell die meisten Windräder, aber der höchste Strompreis Europas)

 • Infraschall (Frequenzen unter 20 Hz) durch Windräder: Kann vom Ohr nicht mehr wahrgenommen werden, beeinflusst aber Menschen und Tiere im Umkreis von bis zu 5 km. Dies kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

 • Enorme Lärm-, Staub- und Abgasbelästigung während der Bauzeit

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 22.07.2020

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 22.01.2019

Συζήτηση

Ich habe vergessen zu berücksichtigen, dass eine Windturbine für die Errichtung (und häufig dauerhaft) 1 Fussballfeld Waldfläche zerstört.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα