Kraj : Graz
Sociálne

Gegen Missstände im Gemeindebau!

Petícia je zameraná na
Gemeinderat
76
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená mája 2022
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Podané na 01.07.2022
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

27. 6. 2022 4:38 GMT-4

Verlängerung der Petition auf Grund neuer Strategie bzw. des dahinterstehenden Projektes


Neues Zeichnungsende: 30.09.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 63


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz