Περιοχή: Γκρατς
Κοινωνική πολιτική

Gegen Missstände im Gemeindebau!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat
76
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Αρχειοθέτηση την 01.07.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

27/6/22, 4:38 π.μ. GMT-4

Verlängerung der Petition auf Grund neuer Strategie bzw. des dahinterstehenden Projektes


Neues Zeichnungsende: 30.09.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 63


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα