Sociální

Gegen Missstände im Gemeindebau!

Petice je adresována
Gemeinderat
76
Sbírka byla dokončena
  1. Zahájena května 2022
  2. Sbírka byla dokončena
  3. Podání na 01.07.2022
  4. Dialog s příjemcem
  5. Rozhodnutí

27.06.22 4:38 EDT

Verlängerung der Petition auf Grund neuer Strategie bzw. des dahinterstehenden Projektes


Neues Zeichnungsende: 30.09.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 63


Více o tomto tématu Sociální

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní