Περιοχή: Αυστρία
Εικόνα της αναφοράς Aufforderung an LH Dr. Wilfried Haslauer zum Fall Ali Wajid Stellung zu nehmen.
Κοινωνική πολιτική

Aufforderung an LH Dr. Wilfried Haslauer zum Fall Ali Wajid Stellung zu nehmen.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landeshauptmann von Salzburg Dr. Wilfried Haslauer
129 125 σε Αυστρία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

22/2/20, 7:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα