Εκλεγμένος επρόσωπος Claus Schützenhöfer

Κοινοβούλιο: σε Hartberg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Appell: Das Schloss Hartberg muss Gemeindeeigentum bleiben!

  Grünen, τελευταία έκδοση 18.11.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Zunächst muss ich vorausschicken, dass diese Petition sich absolut nicht gegen die Firma RINGANA und deren wirtschaftliche Erfolge (auch für Hartberg) richtet, sondern ausschließlich gegen den nicht zwingenden und nicht notwendigen Verkaufs des Schlosses Hartberg, einem Kulturgut und - juwel der Ost-Steiermark!

  Wirtschaft ist wichtig, aber alles der Wirtschaft unterzuordnen, ist schlichtweg falsch!! Abgesehen davon, sämtliche Investitionen in das Schloss können in langjährigen Pachtverträgen - egal ob 50 oder 99 oder 30 Jahre - wirtschaftlich abgeschrieben werden!

  Es gibt daher keinen einzigen Grund für den Verkauf des Schlosses Hartberg - ausser ein sattsam bekanntes "Ich will's einfach haben - bäääh" - Prinzip!


Mag. Claus Schützenhöfer
κόμμα: Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grünen
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition