Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor verzoekschriften en politieke dialoog

Zie je een probleem en wil je er iets aan doen? Je bent niet alleen! 12 miljoenen mensen worden betrokken op ons platform om actief sociale problemen aan te pakken.

Elke dag gedijen mensen met online petities. Wij ondersteunen uw campagne van creatie tot levering.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - hoe groot of klein je doel ook is.

Wat wil je vandaag veranderen?

Geblokkeerde initiatieven — Europese Unie

Deze initiatieven schenden onze Servicevoorwaarden . De initiatiefnemers hebben niet binnen de gestelde deadline een herziene versie ingediend. Om redenen van transparantie blijven de reden van de blokkering en de tekst van het initiatief zichtbaar. Tegen een blokkering kan niet geprotesteerd worden.

Er werden geen petities gevonden voor deze filtercombinatie.

Filter resetten | Maak een nieuwe petitie aan.

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten